Big Dipper

Rituelen

Rituelen zijn handelingen die bij speciale gebeurtenissen in een mensenleven worden verricht. 

Een labyrint workshop of een workshop rituelen is bedoeld om de overgang van een voorbije naar een nieuwe situatie op een bewuste en zorgvuldige wijze te markeren. Het ritueel is de oude vorm waarin deze overstap wordt gemaakt. De veranderingsprocessen van een mens of groep mensen wordt op deze manier heel persoonlijk ervaren, dit geeft verbondenheid en schept harmonie.

Tijdens een workshop  stapt een deelnemer of groep deelnemers over de drempel naar een nieuwe uitdaging. Ze laten overtollige ballast achter en spreken nieuwe ambities uit. Het ritueel geeft inspiratie en versterkt de persoonlijke kracht.          

We maken gebruik van elementen uit de traditie van de Noordamerikaanse indianen en grijpen ook terug op onze eigen Noord-Europese gebruiken. Te denken valt aan het gebruik van de indiaanse talking stick bij een belangrijk overleg in een vergader-tipi; het doorlopen van een labyrint op zoek naar een waardevol inzicht, het maken van een levenswiel als spiegel voor een te volgen proces of zoals elders genoemd op deze website, het deelnemen aan een intensief verbindende zweethutceremonie of dreamtime concert.

Er wordt tijdens het ritueel een bijzonder moment gecreëerd waarop de deelnemers zich kunnen uitspreken en elkaar kunnen horen. Wij bieden de structuur van het ritueel en een bijzondere sfeer door onze kennis, tenten, muziek, vuren en een inspirerende natuurlijke locatie.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!