Big Dipper

Labyrint workshop

 

In vele culturen is het labyrint toegepast als een middel tot transformatie. Het labyrint is een fysieke afspiegeling van de levensweg, steeds als men denkt het doel te bereiken blijkt het leven een andere richting te nemen. Er is dus doorzettingsvermogen nodig het doel te bereiken. In het centrum van het labyrint maakt de bezoeker opnieuw contact met zijn en haar eigen kern. Het labyrint is een instrument voor persoonlijke inwijding dat in vele ontwikkelingfases kan worden ingezet.

 Een Labyrint is iets anders dan een doolhof, in een labyrint loopt de bezoeker een kronkelige weg naar het centrum, men kan niet verdwalen. Het meest bekend is ongetwijfeld het labyrint van koning Minos waarin Theseus, verbonden met de draad van Ariadne, na een lange geestelijke en fysieke worsteling, de kwaadaardige Minotaurus wist te verslaan.

 Op de weg naar het centrum van het labyrint ligt de focus van  de bezoeker op de ervaringen die hem of haar naar dit punt in het leven heeft gebracht. Soms lijkt de weg naar het centrum te leiden maar buigt dan onverwacht toch weer af. In het centrum heeft de bezoeker de gelegenheid zich te verhouden tot de individuele kernvraag van deze training. Op de weg naar buiten ligt de focus op de wijze waarop men met het antwoord op deze vraag de buitenwereld tegemoet treed .

 Doel: De bezoeker van het labyrint krijgt een unieke gelegenheid  de ballans op te maken over de inzichten van de afgelopen training.

 Resultaat: De bezoeker vindt in deze bijzondere, individuele ervaring een anker voor de verkregen inzichten en bereid zich voor om met de antwoorden naar buiten te treden.

 Middelen: Op de gekozen locatie is een labyrint gemaakt. De deelnemers betreden 1 voor 1 het labyrint. De andere deelnemers zijn hier in stilte  getuige van. Als de eerste deelnemer het labyrint heeft verlaten kan de volgende het betreden. Na  het verlaten van de labyrint schrijven de deelnemers een aantal steekwoorden op over hun ervaring.

 Randvoorwaarden: Rustige locatie bij voorkeur met gras in een mooie omgeving. Oppervlakte van ca 25x25 meter. 

  Nadere Toelichting: Veranderingen binnen organisaties zijn vaak gebaseerd op rationele besluitvorming. Het lopen van een labyrint draagt er toe bij dat alle betrokkenen deze verandering dieper ervaren en deze ook op emotioneel niveau een plek geven.

Daarom is van belang dat de groep deze ervaring samen vormgeeft zodat een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat voor het veranderingsproces. Dit leidt tot acceptatie, een essentiële voorwaarde voor het succes van elk verandertraject. De deelnemers kunnen zich hun ontwikkelingsweg fysiek voorstellen. 

 

 

 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!