Basisleergang Systeemdenken

Verkorte Leergang Systeemdenken 2022

- Breed denken, precies handelen -

 

Fijn dat je geïnteresseerd bent in deze verkorte leergang! Met dit schrijven brengen we je op de hoogte van de opzet van deze leergang die je samen met collega-professionals kunt gaan volgen.

 

Waarom verkort?

Door de grote belangstelling voor een compacte opleiding Systeemdenken bieden wij deze nu in vier dagen aan. In organisaties hoor je tegenwoordig met regelmaat het woord systeem vallen. “Het ligt aan het systeem” of “als je het meer systemisch bekijkt”. Maar wat betekent dit nu eigenlijk?  Als je graag op een zinvolle wijze deel wilt kunnen nemen aan deze ziens- en werkwijze is deze leergang iets voor jou. In de verkorte leergang krijg je inzicht hoe je naar patronen in organisaties kunt kijken. Hoe interactiepatronen werken en hoe je organisaties en teams kunt ondersteunen door deze patronen te beïnvloeden.

Doordat er steeds meer complexe problemen samenhang hebben met elkaar, zowel in organisaties als in de samenleving, kom je er niet met dé oplossing. Wel als je focust op de samenhang en waar je met de kleinst mogelijke stap de grootst mogelijke beweging kunt maken.

 

Systeemdenken en systemisch werken (o.a. met opstellingen) zijn twee verschillende zienswijzen. Systeemdenken gaat over interactiepatronen, bv waarom verandert er niets ondanks grote verandertrajecten en wat dan wel te doen met de theorie en praktijk van systeemdenken.

De verkorte Leergang Systeemdenken: hoge kwaliteit – flexibiliteit - lage prijs

 

Hoge kwaliteit

Onder leiding van twee zeer ervaren systeemdenkers / opleiders wordt in vier dagen een breed theoretisch kader gegeven en veel geoefend. De leergang dringt door in de haarvaten van systeemdenken: persoonlijk niveau, teamniveau, organisatieniveau en in conflicten.

 

De opleiding wordt vormgegeven door Xenia Vegter en Rombout Schipper ---->

 

Flexibiliteit

In de leergang staat systemisch kijken, communiceren en interveniëren centraal. Er wordt gewerkt met eigen ervaringen, casuïstiek en leerbehoeften. Op deze manier geven deelnemers mede vorm aan de opleiding. Wil je deelnemen dan is het belangrijk dat je voldoende mate van zelfreflectie, inzet en eigen verantwoordelijkheid voor je leerproces hebt.

 

Lage prijs

Door samen zorg te dragen voor de organisatie van de leergang is het mogelijk de kosten laag te houden. We vragen deelnemers veel eigen initiatief te tonen in leerwensen en praktische zaken zoals in toerbeurten zelf de lunch en de trainingslocatie verzorgen. Naast de kosten blijkt dat dit ook zorgt voor een prettige en zelfstandige sfeer in het leren.

 

Het programma

Het programma staat op hoofdthema’s vast. In deze leergang starten we met twee dagen theorie en werken vervolgens twee dagen rondom casuïstiek met verdieping. Per bijeenkomst wordt echter steeds gekeken waar de deelnemers als 'leerlingen' staan en wat goed past in hun leerproces. De deelnemers zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en dus mede-vormgever van de meer gedetailleerde invulling van de opleidingsdagen.

 

Bij het samenstellen van het programma hebben we twee uitgangspunten gekozen:

Deelnemers leren door doen en ervaren. Theorie is hier ondersteunend aan. De eerste twee dagen bevatten meer theorie, de volgende twee dagen meer casuïstiek.

Per bijeenkomst werken we steeds met één trainer. Deze is verantwoordelijk voor het programma van de dag. Xenia Vegter is de hoofdtrainer en begeleidt deelnemers op individueel niveau als er vragen zijn gedurende de leergang.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

Dag 1

Vrijdag 14 oktober

Introductie in Systeemdenken

Teamcoaching & Systeemdenken

Fasen in teams, linear en circulair kijken

Rol en appèl van de teamcoach

 Rombout Schipper

 

Dag 2

Donderdag 10 november

Werken met Maturity levels

Functionele analyse maken

Conflictstijlen

Rombout Schipper

 

Dag 3

Vrijdag 2 december

Casuïstiek

Verdieping op eerder behandelde thema’s

Herkennen patronen en hierop interveniëren

Praktisch toepassen in eigen situaties

Xenia Vegter

 

Dag 4

Vrijdag 20 januari

Casuïstiek

Ingezogen en ‘besmet’ worden als begeleider in de patronen en hoe dit zelfs te gebruiken

Verdieping op eerdere behandelde thema’s

Welke modellen werken op welke situaties

Afsluiting

Xenia Vegter

 

Praktische zaken

De groepsgrootte is 12- 14 deelnemers. We werken van 10.00 – 17.00 uur.

De kosten voor de opleiding zijn € 885,- exclusief btw voor 4 trainingsdagen. Dit bedrag geldt bij 14 inschrijvingen. Bij minder aanmeldingen gaat, in overleg, de leergang niet door en wordt het bedrag teruggestort of wordt het opleidingsbedrag per deelnemer verhoogd.

Na het volgen van deze leergang kan je deelnemen aan losse masterclasses die worden aangeboden aan deelnemers van de basis- en verkorte leergang. En ontvang je een uitnodiging voor de LinkedIn-groep die inmiddels meer dan 100 leden telt.

 

Voorbereiding

We vragen je ter voorbereiding op de leergang het boek 'Systeemdenken in de praktijk' van Marijke Spanjersberg te lezen.

 

Tot slot

Wij zijn enthousiast over deze manier van leren. Het spreekt de opleiders aan dat ze worden uitgedaagd in het leveren van hoge kwaliteit aan professionals en deelnemers raken geïnspireerd door de verrassende invalshoek van dit onderwerp en deze manier van leren.

 

Heb je belangstelling en wil je meer weten dan kun je contact opnemen met Daan Sio. Zij kan je meer vertellen en met je kijken of het wederzijds passend is.

 

Voel je vrij om deze informatie door te sturen aan mensen die hier mogelijk in geïnteresseerd zijn. Wij zijn benieuwd of dit initiatief wat voor je is en horen graag van je.

 


Hartelijke groet,
Ineke Helmer, Daan Sio & Huib Beerda.
___________________________________________________________________
Helmer in Veranderen

Ineke@helmerinveranderen.nl
06-29562424


Bureau Ten Bate
Daan.sio@bureautenbate.nl
06-12726540


Big Dipper
informatie@bigdipper.nl
06-46294016


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!